Monitoring szkodników i HACCP

dezynfekowanie magazynuW ramach monitoringu szkodników zabezpieczamy budynki i teren zewnętrzny przed inwazją owadów i gryzoni.
Umożliwiamy przeprowadzenie jednorazowych lub cyklicznych kontroli. Wystawiamy niezbędną dokumentację.

Zajmujemy się również monitoringiem HACCP w miejscu pracy i jego bezpośrednim otoczeniu.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/20042004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorcy działający w sektorze spożywczym) analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) składa się z 7 elementów.

  • Określania wszelkich zagrożeń - potencjalnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu żywności.
  • Określania krytycznych punktów kontroli - etapów, w których należy sprawdzić jakość zabezpieczeń.
  • Ustanowienia limitów krytycznych - rozpiętości od zachowań akceptowanych po nieakceptowane.
  • Ustanowienia i wprowadzenia w życie procedur monitorowania.
  • Ustalenia działań naprawczych.
  • Ustanowienia procedur kontroli punktów od 1 do 5.
  • Prowadzenia wymaganej dokumentacji.