Wymrażanie

Specjalista korzystający z pistoletu na suchy lód

Jest jedną z najnowocześniejszych metod walki z pluskwami. Dwutlenek węgla, zamieniany w suchy lód, jest rozprowadzany za pomocą precyzyjnej lancy. Schładza on obiekty do temperatury -74˚C, dzięki czemu szybko zabija ukryte wewnątrz insekty i ich jaja. Lanca Cryonite pozwala na dokładne rozprowadzenie lodu bezpośrednio na zapluskwione powierzchnie. Ponadto w pomieszczeniach, w których przeprowadzane jest wymrażanie, nie wymagają żadnego dodatkowego przygotowania. Na koniec wystarczy jedynie odkurzyć.

Wymrażanie jest metodą w pełni ekologiczną, bezpieczną dla dzieci, kobiet w ciąży i zwierząt domowych (poza pluskwami).